Vítame Vás na stránke ReMiDia, n.o. sme radi, že ste navštívili našu web stránku a máte záujem.

Po stopách reformácie
Poznávací zájazd pre seniorov

Štvrtok 6. októbra 2022 sa uskutoční poznávací zájazd pre seniorov do Maďarska, kde navštívime obce Boldva a Edelény. Účastnícky príspevok je 30 € na osobu, ktorý zahŕňa cestovné, obed a vstup do kaštieľa. Odchod autobusu je o 6:30 z Michaloviec z parkoviska pri reformovanom kostole, ktorý pokračuje cez Košice, Staničné námestie o 7:30. Ďalšie možné zastávky po trase do Košíc pre prihlásených po dohode. Predpokladaný príchodu späť do Michaloviec je medzi 19:30 -20:00 hod.

Prihlásiť sa je možné najneskôr do 3. októbra 2022 telefonicky na čísle 0902 714 183 (kontaktná osoba Marika Géciová), e-mailom na adrese remidia@remidia.sk alebo prostredníctvom Vašich duchovných. Počet miest je obmedzený.

Deň rodín
V sobotu 8. októbra 2022
sa uskutoční Deň rodín so začiatkom o 10:00 v reformovanom kostole v Lúčkach. Program začne rodinnou bohoslužbou, po ktorej bude nasledovať spoločný čas rozhovorov, rodinných hier, obed, prechádzka k šírave na hrádzu a iné. Tešíme sa na spoločný čas s Vami.

23. marec, streda | 2Sam 1, 1 – 16; Mt 22, 23 – 33

„A o zmŕtvychvstaní či ste nečítali, čo vám povedal Boh, ktorý hovorí: Ja som Boh Abrahámov, Boh Izákov a Boh Jákobov. Boh nie je Bohom mŕtvych, ale živých.“ (Mt 22, 31 – 32).

Určite poznáte nejaké filmy o nebi. Známy je film „Nebo nie je výmysel“, alebo aj iné, ktoré s nebom súvisia. Pre nás bežných smrteľníkov je ťažké opisovať nebo. Biblia nehovorí o podrobnostiach. No stačí nám vedieť, že naše oči ešte nič podobné nevideli, naše uši nič podobné nepočuli a do našich sŕdc ešte nič podobné nevstúpilo, čo pripravil Boh tým, ktorí Ho milujú. My kresťania veríme v zmŕtvychvstanie, pretože aj Ježiš bol vzkriesený. Sadukaji boli organizovanou skupinou v Izraeli, ktorá uznávala len 5 kníh Mojžišových a neverili v posmrtný život. Aj táto skupina sa pokúsila dostať Ježiša do pasce. Skúšali Ho v otázkach manželstva a rodinných väzieb. Kto bude komu manželom či manželkou v nebi, ak sme sa oženili či vydali tu na zemi viackrát? Podstata je však iná. Dôležitou otázkou je, či tam budeme my. Preto sa starajme o svoju večnosť, vykupujme čas, kým ho máme. Akú mám istotu o nebi? Večný život má každý, kto verí v Neho. Amen.

Pane Ježiši, daj my dnes istotu o mojej spáse, nech sa radujem a teším na trvalé spoločenstvo s Tebou v nebi. Amen.

Re-Mi-Dia, n. o.

1 week 5 days ago

Re-Mi-Dia, n. o.

2 weeks 6 hours ago

Re-Mi-Dia, n. o.

2 weeks 4 days ago

Takto sme začínali pred rokom… ďakujeme všetkým, ktorý nám pomáhate pomáhať 🙏🏼

Re-Mi-Dia, n. o.

1 month 1 week ago

Srdečne Vás pozývame na Stretnutie rodín pri príležitosti Národného týždňa manželstva, ktoré sa uskutoční v nedeľu 19.2.2023 o 15:00 v reformovanom kostole v Čani. Pre

Re-Mi-Dia, n. o.

2 months 2 days ago

When this happens, it’s usually because the owner only shared it with a small group of people, changed who can see it or it’s been

Re-Mi-Dia, n. o.

2 months 1 week ago

Trvanlivá láska Dnes sme odovzdali zbierku trvanlivých potravín v rámci projektu Trvanlivá láska do potravinovej banky v kancelárii Ústredia diakonie Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku

Re-Mi-Dia, n. o.

2 months 1 week ago

DARČEK V KRABICI Priatelia, ďakujeme za Vašu ochotu a otvorené srdce pre deti, ktoré každý deň prežívajú skutočnosť nezmyselnej vojny. Ďakujeme za všetky darčeky, ktoré

Re-Mi-Dia, n. o.

2 months 2 weeks ago

When this happens, it’s usually because the owner only shared it with a small group of people, changed who can see it or it’s been

Re-Mi-Dia, n. o.

2 months 3 weeks ago