Vítame Vás na stránke ReMiDia, n.o. sme radi, že ste navštívili našu web stránku a máte záujem.

Po stopách reformácie
Poznávací zájazd pre seniorov

Štvrtok 6. októbra 2022 sa uskutoční poznávací zájazd pre seniorov do Maďarska, kde navštívime obce Boldva a Edelény. Účastnícky príspevok je 30 € na osobu, ktorý zahŕňa cestovné, obed a vstup do kaštieľa. Odchod autobusu je o 6:30 z Michaloviec z parkoviska pri reformovanom kostole, ktorý pokračuje cez Košice, Staničné námestie o 7:30. Ďalšie možné zastávky po trase do Košíc pre prihlásených po dohode. Predpokladaný príchodu späť do Michaloviec je medzi 19:30 -20:00 hod.

Prihlásiť sa je možné najneskôr do 3. októbra 2022 telefonicky na čísle 0902 714 183 (kontaktná osoba Marika Géciová), e-mailom na adrese remidia@remidia.sk alebo prostredníctvom Vašich duchovných. Počet miest je obmedzený.

Deň rodín
V sobotu 8. októbra 2022
sa uskutoční Deň rodín so začiatkom o 10:00 v reformovanom kostole v Lúčkach. Program začne rodinnou bohoslužbou, po ktorej bude nasledovať spoločný čas rozhovorov, rodinných hier, obed, prechádzka k šírave na hrádzu a iné. Tešíme sa na spoločný čas s Vami.26. február, sobota | 1Sam 14, 36 – 52; | Mt 17, 1 – 13 „Kým ešte hovoril, zahalil ich jasný oblak a v tom bolo z oblaku počuť hlas: ,Toto je môj milovaný Syn, ktorého som si obľúbil. Jeho počúvajte´“ (Mt 17, 5).

Aké je dobré a požehnané byť v blízkosti Pána. Čo mohli prežívať učeníci, keď toto všetko videli na vlastné oči. Nechceli stratiť ten pocit blahobytu a pokoja. Aj nás na našich stretnutiach, kde sa stretávame a schádzame, aby sme velebili Pána, napĺňa ten pocit pokoja a radosti. A práve vtedy počuli hlas, ktorý jasne hovoril: „Toto je môj milovaný Syn, ktorého som si obľúbil. Jeho počúvajte!“ Aj v dnešný deň znovu k nám hovorí tento hlas. Hlas, ktorý počuli učeníci, aj nás oslovuje a dáva nám jasne na vedomie, aby sme Ho počúvali. Dnes skôr, ako by sme vykročili do zamestnania, do školy a všade, kde máme povinnosti, tak predtým naslúchajme tomuto hlasu. Hlas, ktorý nás chce ochrániť. Hlas, ktorý nás hľadá, keď sa cítime osamotení a stratení. Hlas, ktorý nás volá k pokániu. Hlas, ktorý nám odpúšťa naše hriechy. Hlas, ktorý nám zvestuje milosť a večný život. Majme tento hlas aj dnešný deň za ten najdôležitejší, keď Ho počujeme, tak majme na pamäti, že to je ten hlas zhora nás zachraňujúci a oslovujúci.

Ďakujem, že aj dnes ma oslovuješ Tvojím slovom a dávaš mi istotu môjho života.

Error validating access token: Sessions for the user are not allowed because the user is not a confirmed user.