Biblický letný tábor 2021

Informácie pre účastníkov turnusu A od 6. – 9. 7. 2021 v Záhore:

Na základe pandemickej situácie a aktuálnych vyhlášok o organizovaní denných táborov dôrazne odporúčame, aby deti staršie ako 10 rokov mali pri nástupe na denný tábor negatívny výsledok AG testu nie starší ako 24 hodín. Testovať sa nemusia zaočkovaní, ak prešlo 21 dní od podania prvej dávky a tí, ktorí prekonali Covid-19 pred nie viac ako 180 dňami. Deti, ktoré boli 14 dní pred začiatkom tábora v zahraničí, sa, žiaľ, nemôžu tábora zúčastniť. 

Všetci účastníci sú povinní pri nástupe odovzdať Návratku – čestné prehlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti.

Pre všetky osoby zabezpečujúce priebeh denného tábora je pri nástupe na tábor povinný negatívny AG test nie starší ako 24 hodín. Testovať sa nemusia zaočkovaní, ak prešlo 21 dní od podania prvej dávky a tí, ktorí prekonali Covid-19 pred nie viac ako 180 dňami.

Ďakujeme Vám za pochopenie.

Za organizačný tím

Marika Géciová
riaditeľka n. o.