Online registrácia do letného biblického tábora v Červenici:

Online registrácia do letného biblického tábora v Červenici:

Vážení rodičia,

po dvojročnej prestávke organizujeme opäť naše letné biblické tábory v Červenici. Keďže je naším cieľom umožniť účasť na tábore čo najširšiemu okruhu detí, snažíme sa príspevok na tábor stanoviť na čo najnižšiu možnú sumu. Tento rok sme sa rozhodli pre základnú cenu príspevku na tábor – 99€. Chápeme, že pre niektorých môže byť táto suma vysoká, avšak kvôli nárastu cien nie je možné tento príspevok, už dotovaný našou neziskovou organizáciou, znížiť.

Cena 99€ pri aktuálnom raste cien však nestačí na pokrytie všetkých nákladov spojených s organizáciou tábora, keďže reálne náklady na jedno dieťa predstavujú 135€. Preto Vás chceme poprosiť, ak vám to vaša finančná situácia umožňuje, o príspevok na tábor vo vami stanovej výške nad 99€. Za každú, aj malú, podporu vám ďakujeme.