Registracia Tabor

V súlade so Všeobecnými nariadením o ochrane údajov (GPDR) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov budú poskytnuté údaje použité výlučne pre účely tohto podujatia.

Tábory sa budú realizovať na týchto štyroch miestach:

A             6. – 9. 7. 2020 – Palín (zborový dom reformovanej kresťanskej cirkvi, č. d. 232)
B             13. – 16. 7. 2020 – Tušice (zborový dom reformovanej kresťanskej cirkvi, č. d. 71)
C             20. – 23. 7. 2020 – Záhor (areál kostola reformovanej kresťanskej cirkvi)
D             27. – 30. 7. 2020 – Bidovce (zborový dom reformovanej kresťanskej cirkvi, č. d. 17)

 Účastnícky poplatok:

Cena za celý tábor –  25 €.
Súrodenecká zľava v prípade účasti na celom tábore – 3 € na dieťa.
V prípade nižšieho počtu dní je cena  za  každý jeden deň 7 €.

registrácie cely tabor:

Ak si želáte individuálne dni, použite nasledujúcu možnosť: