Adventná potravinová zbierka

Registrácia pre dobrovoľníkov adventnej potravinovej zbierky organizovanej ÚD RKC na Slovensku, RE-MI-DIE n.o. a Cigánskej misii RKC.

Úlohou dobrovoľníkov v projekte bude realizácia zbierky v okolí kde pôsobia, pre osoby ohrozené chudobou a sociálnym vylúčením.

Dobrovoľníci budú prijímať, baliť a rozvážať potravinovú pomoc pre odkázaných.

Na základe získaných informácií vydá ÚD RKC na Slovensku preukaz diakonika alebo Potvrdenie o účasti oprávňujúci držiteľa zúčastniť sa tohto projektu.

Výzva adventnej potravinovej zbierky ÚDRKC na Slovensku vyhlasuje adventnú zbierku trvanlivých potravín v rámci ktorej hľadáme dobrovoľníkov z radov cirkevných zborov RKC na Slovensku. Úlohou dobrovoľníkov v projekte bude realizácia zbierky v okolí svojho cirkevného zboru pre osoby ohrozené chudobou a sociálnym vylúčením.

Dobrovoľníci budú prijímať, baliť a rozvážať potravinovú pomoc pre odkázaných.
Podmienkou registrovaných dobrovoľníkov bude účasť online školenia, na ktorom pracovníci ÚD RKC, RE-MI-DII a Cigánskej misii vysvetlia priebeh, podmienky a pravidlá týkajúce sa zbierky.

Zapojené osoby dostanú od ÚD RKC preukaz diakonika alebo Potvrdenie o účasti v prípade že nebudú z radov RKC na Slovensku, ktorým sa budú môcť preukázať že vykonávajú dobrovoľnícku, charitatívnu činnosť.

Spôsoby zapojenia do zbierky:

 Účasť ako dobrovoľník.
 Dodanie trvanlivých potravín do zberných miest v hodnote 10 eur do jedného balíka.
 Peňažný dar v hodnote 10 eur na číslo účtu ÚD RKC na Slovensku: SK15 0200 0000 0025 4004 5751.

Komu budú potravinové balíky odovzdané?

Rodinám v núdzi, ktoré zaregistrovaní dobrovoľníci a duchovný cirkevných zborov odporučia
Rodinám, ktoré navrhne Rómska misia RKC na Slovensku, RE-MI-DIA a ÚD RKC na Slovensku

Čo má obsahovať krabica?

Krabica môže obsahovať: múku, cukor, cestoviny, ryžu, olej, konzervu, čaj, fazule, strukoviny.

Ďakujeme, že myslíte aj na tých, ktorí majú nejaký druh potravinovej alergie.

Priebeh zbierky:
Od 01.11.2020 – do 15.11.2020 registrácia dobrovoľníkov
Od 16.11.2020 – do 22.11.2020 online školenie a sieťovanie subjektov zapojených do programu

Od 23.11.2020 – do 07.12.2020 zber trvanlivých potravín v zberných centrách
Od 08.12.2020 – do 22.12.2020 rozvoz potravín do rodín a odkázaným osobám
Od.23.12.2020 – do 08.01.2021 vyhodnotenie projektu

Registrácia:
Dobrovoľníci sa registrujú vyplnením dotazníka na facebookovej stránke ÚD RKC na Slovensku alebo na webovej stránke www.refdiakonia.sk, kde budä do 23. 11.2020 zverejnené zberné miesta.