Vítame Vás na stránke ReMiDia, n.o. sme radi, že ste navštívili našu web stránku a máte záujem.

Výhlásenie k 2% z dane – tlačivo
Potvrdenie k 2% z dane – tlačivo

Názov: RE-MI-DIA n. o., Reformovaná misia a diakonia
Právna forma: Nezisková organizácia
IČO: 35581620 (SID sa nevypĺňa)
Sídlo: A. Sládkoviča 6233/7, 07101 Michalovce

Denné letné biblické tábory

Nakoľko nám aktuálna epidemiologická situácia nedovoľuje organizovať letné biblické tábory v Červenici, rozhodli sme sa pre vhodnú alternatívu formou denných táborov, na ktoré srdečne pozývame deti a dorast.

Tohtoročný tábor nesie názov: Hrdina. Na tábore sa budeme venovať  príbehom zo Starého zákona.

Tábory sa budú realizovať na týchto štyroch miestach:

A          6. – 9. 7. 2020 – Palín (zborový dom reformovanej kresťanskej cirkvi, č. d. 232)

B          13. – 16. 7. 2020 – Tušice (zborový dom reformovanej kresťanskej cirkvi, č. d. 71 )

C          20. – 23. 7. 2020 – Záhor (areál kostola reformovanej kresťanskej cirkvi)

D          27. – 30. 7. 2020 – Bidovce (zborový dom reformovanej kresťanskej cirkvi, č. d. 17)

Vek: 6 – 16 rokov. Zabezpečený program pre deti a dorast súbežne.

Účastnícky poplatok:

Cena za celý tábor –  25 €.

Súrodenecká zľava v prípade účasti na celom tábore – 3 € na dieťa.

V prípade nižšieho počtu dní je cena  za  každý jeden deň 7 €.

Poplatok za tábor, prosíme, uhraďte prevodom na účet.

Číslo účtu: IBAN SK63 0900 0000 0050 2745 1736. Variabilný symbol: dátum nar. dieťaťa (napr. 01012010) Do poznámky uveďte: meno dieťaťa a turnus tábora.

Prihlásenie prebieha online!

Upozorňujeme, že registrácia končí 3 dni (v piatok) pred začiatkom každého turnusu.

Po dohode je možné prihlásiť sa aj po tomto termíne.

Program trvá od 8.00 do 16.00. V prípade potreby je možné dieťa priviesť medzi 7.00 až 8.00, rovnako je možné vyzdvihnúť ho medzi 16: 00 až 17. 00. Program bude prebiehať v areáli zborových domov, prípadne v blízkom okolí vybraných obcí.

Strava je zabezpečená 3 x denne (desiata, obed, olovrant) v súlade so všetkými aktuálnymi hygienickými nariadeniami. Požiadavku na zdravotnú diétu je potrebné uviesť v návratke.

Spoločná autobusová doprava nie je zabezpečená.

Prípadné doplňujúce informácie poskytneme e-mailom na adrese tabory@remidia.sk alebo  telefonicky na čísle:  0902 714 183.

Tešíme sa na spoločné chvíle v tomto lete.

S úctou           

 Marika Géciová, riaditeľka RE-MI-DIA, n. o.

Registracia Tabor

2020 © remedia.sk

MADE WITH ❤ BY RT_NETWORKS