Vítame Vás na stránke ReMiDia, n.o. sme radi, že ste navštívili našu web stránku a máte záujem.

Po stopách reformácie
Poznávací zájazd pre seniorov

Štvrtok 6. októbra 2022 sa uskutoční poznávací zájazd pre seniorov do Maďarska, kde navštívime obce Boldva a Edelény. Účastnícky príspevok je 30 € na osobu, ktorý zahŕňa cestovné, obed a vstup do kaštieľa. Odchod autobusu je o 6:30 z Michaloviec z parkoviska pri reformovanom kostole, ktorý pokračuje cez Košice, Staničné námestie o 7:30. Ďalšie možné zastávky po trase do Košíc pre prihlásených po dohode. Predpokladaný príchodu späť do Michaloviec je medzi 19:30 -20:00 hod.

Prihlásiť sa je možné najneskôr do 3. októbra 2022 telefonicky na čísle 0902 714 183 (kontaktná osoba Marika Géciová), e-mailom na adrese remidia@remidia.sk alebo prostredníctvom Vašich duchovných. Počet miest je obmedzený.

Deň rodín
V sobotu 8. októbra 2022
sa uskutoční Deň rodín so začiatkom o 10:00 v reformovanom kostole v Lúčkach. Program začne rodinnou bohoslužbou, po ktorej bude nasledovať spoločný čas rozhovorov, rodinných hier, obed, prechádzka k šírave na hrádzu a iné. Tešíme sa na spoločný čas s Vami.

9. február, streda

Rut 4, 13 – 22; Mt 13, 47 – 50

On ti bude osviežovať dušu a zaopatrí ťa v starobe. Veď ho porodila tvoja nevesta, ktorá ťa miluje a ktorá je lepšia k tebe ako sedem synov“ (Rut 4, 15).

Boáz si vzal Moábku Rút za ženu podľa švagrovského práva a Rút porodí syna, ktorý dostane meno Obéd. Noemi teda dostala vnuka, ktorý sa stane starým otcom kráľa Dávida. Takú krásnu úlohu dostala od Boha. A syn jej nevesty sa stáva jej vnukom. Ľudia hovoria: „Noemi sa narodil chlapec.“ Mohla zostať v moábskej zemi zahorknutá a mohla nadávať na všetkých, na moábčanov, na nevesty, na Boha, ale ona sa vrátila domov, k Bohu a našla v starobe potešenie v rodine i u Boha. A k tomu aj nás chce priviesť Boh z rôznych našich ciest a chce, aby aj náš život a naše činy a slová boli svedectvom o Bohu a o Jeho láske. Keď sa odovzdáme do Božích rúk, Boží plán je väčší, než si my dokážeme predstaviť. Keď odchádzame od Boha, razíme si svoje plány a cesty, sme vystavení vlastným zlyhaniam a pádom ďaleko od Boha v pohanskom svete. Keď však opäť nájdeme cestu k Bohu a vrátime sa späť z „moábskych plání“ ako Noemi k svojmu ľudu, do spoločenstva Božieho ľudu a v pokání k Bohu, Boh nám dá viac, než si my dokážeme a vieme predstaviť.

Pane, daj, aby som sa aj ja nechal/a vždy Tebou viesť, lebo jedine v Tvojej blízkosti a pod Tvojím milostivým vedením má aj môj život svoje naplnenie, svoj zmysel a cieľ. Amen.

Re-Mi-Dia, n. o.

2 weeks 6 days ago

When this happens, it’s usually because the owner only shared it with a small group of people, changed who can see it or it’s been

Re-Mi-Dia, n. o.

3 weeks 6 days ago

Trvanlivá láska Dnes sme odovzdali zbierku trvanlivých potravín v rámci projektu Trvanlivá láska do potravinovej banky v kancelárii Ústredia diakonie Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku

Re-Mi-Dia, n. o.

4 weeks 1 day ago

DARČEK V KRABICI Priatelia, ďakujeme za Vašu ochotu a otvorené srdce pre deti, ktoré každý deň prežívajú skutočnosť nezmyselnej vojny. Ďakujeme za všetky darčeky, ktoré

Re-Mi-Dia, n. o.

1 month 4 days ago

When this happens, it’s usually because the owner only shared it with a small group of people, changed who can see it or it’s been

Re-Mi-Dia, n. o.

1 month 2 weeks ago

Re-Mi-Dia, n. o.

1 month 3 weeks ago

Re-Mi-Dia, n. o.

1 month 3 weeks ago

Re-Mi-Dia, n. o.

1 month 3 weeks ago

Re-Mi-Dia, n. o.

1 month 4 weeks ago

Vianočné potešenie.
Milí priatelia, oslovujeme Vás s prosbou o pomoc pre siroty na Ukrajine❤️