Dvojmesačník Remidia 2022

ORGÁNY NEZISKOVEJ ORGANIZÁCIE

Milé sestry a bratia,

posielam Vám aktuálne oznamy:

Dvojmesačník Remidia 2022
Oznamujem Vám, že je možnosť objednať a predplatiť si dvojmesačník Remidia na rok 2022. Zmeny vo vašich objednávkach môžete nahlásiť do 31.1.2022. Na základe uznesenia Správnej rady n.o. sa cena za výtlačok zvyšuje na 0,50,- €.
V aktuálnych faktúrach je úhrada za dvojmesačník Remidia 2021. Faktúra za dvojmesačník na rok 2022 Vám bude doručená s prvým číslom.

Trvanlivá láska
V nasledujúcom týždni budeme odovzdávať zbierku potravín Trvanlivá láska. Ak sa Vaše cirkevné zbory zapojili do tejto zbierky a chcete to ďalej odovzdať prostredníctvom RE-Mi-DIE, prosím, aby ste ma kontaktovali, najlepšie hneď v pondelok 13.12.2021 e-mailom alebo telefonicky.

Klub pre mladých – online
Dňa 17.12.2021 sa o 18:00 uskutoční adventný predvianočný Klub pre mladých v online priestore. Viac informácií a link na prihlásenie nájdete v udalosti na facebooku na https://fb.me/e/TRvuUkPj

Prajem Vám pokojný adventný čas,

Marika Géciová