Vítame Vás na stránke ReMiDia, n.o. sme radi, že ste navštívili našu web stránku a máte záujem. 

Pomoc pre Ukrajinu

Milí bratia a sestry, drahí priatelia.

Ani nám nie je ľahostajná aktuálna situácia a utrpenie, v ktorom sa ocitla Ukrajina, naša susediaca krajina. Božie slovo nás vyzýva v liste Galatským 6, 2: „Jedni druhých bremená znášajte a tak naplníte zákon Kristov.“ RE-MI-DIA n. o. preto vyhlasuje zbierku na pomoc vojnou postihnutej Ukrajine. Zapojiť sa a pomôcť môžete v týchto oblastiach:

1. Finančná zbierka

Číslo účtu: SK56 0900 0000 0004 8284 2103
Správa pre prijímateľa: Zbierka pre Ukrajinu
Variabilný symbol: 2022

Cieľ: všetky finančné dary budú použité na zakúpenie potravín, hygienických potrieb a iných základných potrieb pre obyvateľov na Ukrajine a utečencov na našom území po konzultácii s inými organizáciami a zodpovednými osobami.

2. Potravinová zbierka a materiálna pomoc

Zbierka trvanlivých potravín (múka, cukor, ryža, strukoviny, cestoviny, olej, mlieko, konzervy, polievky, káva, čaj, piškóty, sušienky a iné).

Základné hygienické potreby (mydlo, šampón, zubná pasta, zubná kefka, hygienické vložky, prací prášok, vlhčené utierky, toaletný papier).
Detské plienky.
Základné voľne dostupné lieky.
Deky, prikrývky, obliečky, paplóny, spacáky, uteráky (všetko vyprané a vyžehlené).

Prosíme, ak je možné, aby ste svoje dary a príspevky dočasne uskladnili vo vašich zborových priestoroch. Postupne budeme vytvárať zberné a skladové miesta. V prípade potreby po dohode môžete priniesť svoje dary aj do reformované kostola v Michalovciach, kde sídli aj n. o.

3. Priestory pre dočasné či dlhodobejšie ubytovanie

Prosíme cirkevné zbory a jednotlivcov, aby nás kontaktovali v prípade voľných priestorov na ubytovanie pre prichádzajúcich utečencov. Naším cieľom je vytvorenie databázy miest na ubytovanie. Niektoré reformované cirkevné zbory už pripravujú zborové priestory na ubytovanie, ale časom bude potrebné stále viac miest.

Kontaktujte nás aj v príde, že viete o niekom, kto potrebuje ubytovanie alebo akúkoľvek pomoc už teraz.

4. Praktická pomoc

Vytvárame databázu dobrovoľníkov, koordinátorov zbierok, ľudí s možnosťou prevozu osôb či materiálnej pomoci. Ak máte možnosti a túžbu pomôcť aj takýmto spôsobom, kontaktujte nás e- mailom alebo telefonicky.

Kontaktujte nás, prosíme, aj v prípade Vašich konkrétnych návrhov, nápadov či možností pomoci.

Vopred ďakujeme za každú pomoc a prejavený súcit.

Nech Boží pokoj a požehnanie je so všetkými Vami,

s úctou

Marika Géciová
Riaditeľka RE-MI-DIA n.o.
t. č.: 0902714183, e-mail: remidia@remidia.sk

Zaregistrujte sa na poskytovanie podpory vyplnením formulára.
27. september, utorok 1M 42; 2K 10, 1 – 11

A každú namýšľavosť, čo sa dvíha proti poznaniu Boha, každú myšlienku podrobujeme v poslušnosť Kristovu (2K 10, 5).

Ktosi povedal, že pýcha je matkou všetkých hriechov. Už v raji bola na počiatku pádu človeka a je aj teraz. Jej zákernosť pozostáva v mnohorakosti foriem, v ktorých sa prejavuje a striehne na svoju obeť. Preto je tak nebezpečná a je nutné voči nej zakročiť s patričnou tvrdosťou a prísnosťou. Zdá sa, že v dnešnej dobe sa pýche obzvlášť darí. Sme svedkami veľkých vedeckých objavov a nebývalého technického pokroku. Dokážeme pretvárať svet, dokonca vplývať na klímu a myslíme si, že môžeme aj meniť morálne hodnoty, ba dokonca biologické zákonitosti a danosti. Jednoducho, rúbeme vysoko a Boh spolu s jednou starou knihou sa nám javí ako niečo zastarané a prekonané. Až sem dokáže dosiahnuť ľudská pýcha, keď si myslíme, že sme viac ako Boh. Je mnoho vzdelaných ľudí, ktorí toho o svete veľa vedia, len nevedia alebo nechcú nič vedieť o Bohu. Takýmto je celé ich poznanie nanič, lebo Boh sa nedá donekonečna vysmievať (G 6, 7), ale raz príde čas, keď Hospodin zakročí voči všetkému pyšnému, vyčnievajúcemu a vyvýšenému (Iz 2, 12 – 17). Preto je nutné každú svoju myšlienku a poznanie podrobovať najprv poznaniu Boha, ktorý je Tvorcom tohto celého sveta, aby sme neboli raz v hanbe a zatratení ponížení.

Hospodine, prosíme, chráň nás od pýchy a namýšľavosti.