Vítame Vás na stránke ReMiDia, n.o. sme radi, že ste navštívili našu web stránku a máte záujem. 

Pomoc pre Ukrajinu

Milí bratia a sestry, drahí priatelia.

Ani nám nie je ľahostajná aktuálna situácia a utrpenie, v ktorom sa ocitla Ukrajina, naša susediaca krajina. Božie slovo nás vyzýva v liste Galatským 6, 2: „Jedni druhých bremená znášajte a tak naplníte zákon Kristov.“ RE-MI-DIA n. o. preto vyhlasuje zbierku na pomoc vojnou postihnutej Ukrajine. Zapojiť sa a pomôcť môžete v týchto oblastiach:

1. Finančná zbierka

Číslo účtu: SK56 0900 0000 0004 8284 2103
Správa pre prijímateľa: Zbierka pre Ukrajinu
Variabilný symbol: 2022

Cieľ: všetky finančné dary budú použité na zakúpenie potravín, hygienických potrieb a iných základných potrieb pre obyvateľov na Ukrajine a utečencov na našom území po konzultácii s inými organizáciami a zodpovednými osobami.

2. Potravinová zbierka a materiálna pomoc

Zbierka trvanlivých potravín (múka, cukor, ryža, strukoviny, cestoviny, olej, mlieko, konzervy, polievky, káva, čaj, piškóty, sušienky a iné).

Základné hygienické potreby (mydlo, šampón, zubná pasta, zubná kefka, hygienické vložky, prací prášok, vlhčené utierky, toaletný papier).
Detské plienky.
Základné voľne dostupné lieky.
Deky, prikrývky, obliečky, paplóny, spacáky, uteráky (všetko vyprané a vyžehlené).

Prosíme, ak je možné, aby ste svoje dary a príspevky dočasne uskladnili vo vašich zborových priestoroch. Postupne budeme vytvárať zberné a skladové miesta. V prípade potreby po dohode môžete priniesť svoje dary aj do reformované kostola v Michalovciach, kde sídli aj n. o.

3. Priestory pre dočasné či dlhodobejšie ubytovanie

Prosíme cirkevné zbory a jednotlivcov, aby nás kontaktovali v prípade voľných priestorov na ubytovanie pre prichádzajúcich utečencov. Naším cieľom je vytvorenie databázy miest na ubytovanie. Niektoré reformované cirkevné zbory už pripravujú zborové priestory na ubytovanie, ale časom bude potrebné stále viac miest.

Kontaktujte nás aj v príde, že viete o niekom, kto potrebuje ubytovanie alebo akúkoľvek pomoc už teraz.

4. Praktická pomoc

Vytvárame databázu dobrovoľníkov, koordinátorov zbierok, ľudí s možnosťou prevozu osôb či materiálnej pomoci. Ak máte možnosti a túžbu pomôcť aj takýmto spôsobom, kontaktujte nás e- mailom alebo telefonicky.

Kontaktujte nás, prosíme, aj v prípade Vašich konkrétnych návrhov, nápadov či možností pomoci.

Vopred ďakujeme za každú pomoc a prejavený súcit.

Nech Boží pokoj a požehnanie je so všetkými Vami,

s úctou

Marika Géciová
Riaditeľka RE-MI-DIA n.o.
t. č.: 0902714183, e-mail: remidia@remidia.sk

Zaregistrujte sa na poskytovanie podpory vyplnením formulára.
9. február, streda

Rut 4, 13 – 22; Mt 13, 47 – 50

On ti bude osviežovať dušu a zaopatrí ťa v starobe. Veď ho porodila tvoja nevesta, ktorá ťa miluje a ktorá je lepšia k tebe ako sedem synov“ (Rut 4, 15).

Boáz si vzal Moábku Rút za ženu podľa švagrovského práva a Rút porodí syna, ktorý dostane meno Obéd. Noemi teda dostala vnuka, ktorý sa stane starým otcom kráľa Dávida. Takú krásnu úlohu dostala od Boha. A syn jej nevesty sa stáva jej vnukom. Ľudia hovoria: „Noemi sa narodil chlapec.“ Mohla zostať v moábskej zemi zahorknutá a mohla nadávať na všetkých, na moábčanov, na nevesty, na Boha, ale ona sa vrátila domov, k Bohu a našla v starobe potešenie v rodine i u Boha. A k tomu aj nás chce priviesť Boh z rôznych našich ciest a chce, aby aj náš život a naše činy a slová boli svedectvom o Bohu a o Jeho láske. Keď sa odovzdáme do Božích rúk, Boží plán je väčší, než si my dokážeme predstaviť. Keď odchádzame od Boha, razíme si svoje plány a cesty, sme vystavení vlastným zlyhaniam a pádom ďaleko od Boha v pohanskom svete. Keď však opäť nájdeme cestu k Bohu a vrátime sa späť z „moábskych plání“ ako Noemi k svojmu ľudu, do spoločenstva Božieho ľudu a v pokání k Bohu, Boh nám dá viac, než si my dokážeme a vieme predstaviť.

Pane, daj, aby som sa aj ja nechal/a vždy Tebou viesť, lebo jedine v Tvojej blízkosti a pod Tvojím milostivým vedením má aj môj život svoje naplnenie, svoj zmysel a cieľ. Amen.