Orgány

ORGÁNY NEZISKOVEJ ORGANIZÁCIE

Správna rada neziskovej organizácie :

Blažej Knežo – predseda SR, seniorátny kurátor Michalovského seniorátu
Ján Janovčík – podpredseda SR, seniorátny kurátor Ondavsko-hornádskeho seniorátu
Ján Semjan – člen SR, zástupca biskupa Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku
Erika Dékányová – členka SR, seniorka Michalovského seniorátu
Juraj Gajdošoci – člen SR, konsenior Michalovského seniorátu
Juraj Brecko – člen SR, senior Ondavsko-hornádskeho seniorátu
Simona Abošiová – členka SR, konseniorka Ondavsko-hornádskeho seniorátu

Riaditeľ :

Marika Géciová

Predstavenstvo neziskovej organizácie :

Marek Kačkoš – vedúci projektu pre prácu so seniormi
Pavol Kačkoš – vedúci projektu pre prácu s rodinami
Marek Marcinčák – vedúci projektu pre prácu s deťmi a dorastom
Milan Šikora –  IT
Robert Tigchelaar – dobrovoľný webmaster remidia.sk

Dozorná rada :

Július Kováč
Ján Marcinčák st.
Martin Ohriskaa