A4_plagat-01

Biblický letný tábor 2021

Nezaradené

Informácie pre účastníkov turnusu A od 6. – 9. 7. 2021 v Záhore:

Na základe pandemickej situácie a aktuálnych vyhlášok o organizovaní denných táborov dôrazne odporúčame, aby deti staršie ako 10 rokov mali pri nástupe na denný tábor negatívny výsledok AG testu nie starší ako 24 hodín. Testovať sa nemusia zaočkovaní, ak prešlo 21 dní od podania prvej dávky a tí, ktorí prekonali Covid-19 pred nie viac ako 180 dňami. Deti, ktoré boli 14 dní pred začiatkom tábora v zahraničí, sa, žiaľ, nemôžu tábora zúčastniť. 

Všetci účastníci sú povinní pri nástupe odovzdať Návratku – čestné prehlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti.

Pre všetky osoby zabezpečujúce priebeh denného tábora je pri nástupe na tábor povinný negatívny AG test nie starší ako 24 hodín. Testovať sa nemusia zaočkovaní, ak prešlo 21 dní od podania prvej dávky a tí, ktorí prekonali Covid-19 pred nie viac ako 180 dňami.

Ďakujeme Vám za pochopenie.

Za organizačný tím

Marika Géciová
riaditeľka n. o.

A4_plagat-01

Biblický letný tábor 2021 vedúcich

124184127_976035632879572_1998151158826220352_n

Adventná potravinová zbierka

Nezaradené

Registrácia pre dobrovoľníkov adventnej potravinovej zbierky organizovanej ÚD RKC na Slovensku, RE-MI-DIE n.o. a Cigánskej misii RKC.

Úlohou dobrovoľníkov v projekte bude realizácia zbierky v okolí kde pôsobia, pre osoby ohrozené chudobou a sociálnym vylúčením.

Dobrovoľníci budú prijímať, baliť a rozvážať potravinovú pomoc pre odkázaných.

Na základe získaných informácií vydá ÚD RKC na Slovensku preukaz diakonika alebo Potvrdenie o účasti oprávňujúci držiteľa zúčastniť sa tohto projektu.

Výzva adventnej potravinovej zbierky ÚDRKC na Slovensku vyhlasuje adventnú zbierku trvanlivých potravín v rámci ktorej hľadáme dobrovoľníkov z radov cirkevných zborov RKC na Slovensku. Úlohou dobrovoľníkov v projekte bude realizácia zbierky v okolí svojho cirkevného zboru pre osoby ohrozené chudobou a sociálnym vylúčením.

Dobrovoľníci budú prijímať, baliť a rozvážať potravinovú pomoc pre odkázaných.
Podmienkou registrovaných dobrovoľníkov bude účasť online školenia, na ktorom pracovníci ÚD RKC, RE-MI-DII a Cigánskej misii vysvetlia priebeh, podmienky a pravidlá týkajúce sa zbierky.

Zapojené osoby dostanú od ÚD RKC preukaz diakonika alebo Potvrdenie o účasti v prípade že nebudú z radov RKC na Slovensku, ktorým sa budú môcť preukázať že vykonávajú dobrovoľnícku, charitatívnu činnosť.

Spôsoby zapojenia do zbierky:

 Účasť ako dobrovoľník.
 Dodanie trvanlivých potravín do zberných miest v hodnote 10 eur do jedného balíka.
 Peňažný dar v hodnote 10 eur na číslo účtu ÚD RKC na Slovensku: SK15 0200 0000 0025 4004 5751.

Komu budú potravinové balíky odovzdané?

Rodinám v núdzi, ktoré zaregistrovaní dobrovoľníci a duchovný cirkevných zborov odporučia
Rodinám, ktoré navrhne Rómska misia RKC na Slovensku, RE-MI-DIA a ÚD RKC na Slovensku

Čo má obsahovať krabica?

Krabica môže obsahovať: múku, cukor, cestoviny, ryžu, olej, konzervu, čaj, fazule, strukoviny.

Ďakujeme, že myslíte aj na tých, ktorí majú nejaký druh potravinovej alergie.

Priebeh zbierky:
Od 01.11.2020 – do 15.11.2020 registrácia dobrovoľníkov
Od 16.11.2020 – do 22.11.2020 online školenie a sieťovanie subjektov zapojených do programu

Od 23.11.2020 – do 07.12.2020 zber trvanlivých potravín v zberných centrách
Od 08.12.2020 – do 22.12.2020 rozvoz potravín do rodín a odkázaným osobám
Od.23.12.2020 – do 08.01.2021 vyhodnotenie projektu

Registrácia:
Dobrovoľníci sa registrujú vyplnením dotazníka na facebookovej stránke ÚD RKC na Slovensku alebo na webovej stránke www.refdiakonia.sk, kde budä do 23. 11.2020 zverejnené zberné miesta.

2020-05-21 20_52_44-Elementor _ Klub pre mladých _ Apr 10, 2020

Klub pre mladých – Čo mám robiť?

Nezaradené

Ahojte 🙂

Ešte tesne pred tým ako sme museli ostať doma sa nám podarilo nahrať ešte jedno video.
Spolu s jedným bohatým chalanom sme sa hľadali odpoveď na zásadnú otázku 😉

werwer

Zbierka Dobrý pastier v Pribeníku

Nezaradené

Zbierka pre neziskovú organizáciu Dobrý pastier v Pribeníku

Milí bratia a sestry,

už niekoľko rokov podporujeme činnosť neziskovej organizácie Dobrý Pastier v Pribeníku, ktorá poskytuje prechodný domov pre opustené matky s deťmi. Zakladateľkou tejto neziskovej organizácie je reformovaná farárka Eva Szabóová Kozárová. Mamičkám a deťom okrem iného pomáha aj v posilnení ich viery a podáva aj duševnú pomoc.

Prevádzkovať takéto zariadenie nie je jednoduchá záležitosť a pravidelné finančné príspevky nepokrývajú všetky náklady.

Na základe uznesenia Správnej rady RE-MI-DIE, n. o. vyhlasujeme v našich cirkevných zboroch dobrovoľnú finančnú zbierku pre neziskovú organizáciu Dobrý Pastier v Pribeníku.

Vopred Vám ďakujeme za Vaše dary a ochotné srdcia pomáhať tým, ktorí sú odkázaní na pomoc druhých. Nech sú pre nás povzbudením i Ježišove slová: „Veru, hovorím vám: Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili.“ (Matúš 25, 40)

Vaše finančné dary posielajte na číslo účtu: SK56 0900 0000 0004 8284 2103 najneskôr do 30.11.2020 a do správy pre prijímateľa uveďte „Dobrý Pastier“.

image

Ponuka publikácie Žaltár

Nezaradené

Ponuka publikácie Žaltár

Naša nezisková organizácia vydala publikáciu s názvom Švetoho Dávida kráľa a proroka sto i pedzešác Žoltári. Ide o prepis žaltára (Žalmy) z roku 1752, ktorý je doplnený dejinami reformovanej cirkvi v Užskej stolici v 16. až 18. storočí.

Autorom publikácie je PhDr. Vavrinec Žeňuch. Žaltár z roku 1752 bol prvou tlačenou časťou Biblie v slovenčine. Tento prvý preklad pochádza práve z prostredia reformovanej cirkvi.

Cena za kus je 10 €. Kniha je v tvrdej väzbe.

Knihu si môžete objednať prostredníctvom duchovných vo vašich cirkevných zboroch, alebo na e-mailovej adrese: remidia@remidia.sk.

104629016_2313862575586894_2300263453919630712_n

Letné biblické tábory

Nezaradené

Denné letné biblické tábory

Nakoľko nám aktuálna epidemiologická situácia nedovoľuje organizovať letné biblické tábory v Červenici, rozhodli sme sa pre vhodnú alternatívu formou denných táborov, na ktoré srdečne pozývame deti a dorast.

Tohtoročný tábor nesie názov: Hrdina. Na tábore sa budeme venovať  príbehom zo Starého zákona.

Tábory sa budú realizovať na týchto štyroch miestach:

A          6. – 9. 7. 2020 – Palín (zborový dom reformovanej kresťanskej cirkvi, č. d. 232)
B          13. – 16. 7. 2020 – Tušice (zborový dom reformovanej kresťanskej cirkvi, č. d. 71 )
C          20. – 23. 7. 2020 – Záhor (areál kostola reformovanej kresťanskej cirkvi)
D          27. – 30. 7. 2020 – Bidovce (zborový dom reformovanej kresťanskej cirkvi, č. d. 17)

Vek: 6 – 16 rokov. Zabezpečený program pre deti a dorast súbežne.

Účastnícky poplatok:

Cena za celý tábor –  25 €.
Súrodenecká zľava v prípade účasti na celom tábore – 3 € na dieťa.
V prípade nižšieho počtu dní je cena  za  každý jeden deň 7 €.

Poplatok za tábor, prosíme, uhraďte prevodom na účet.

Číslo účtu: IBAN SK63 0900 0000 0050 2745 1736. Variabilný symbol: dátum nar. dieťaťa (napr. 01012010) Do poznámky uveďte: meno dieťaťa a turnus tábora.

Prihlásenie prebieha online!

Upozorňujeme, že registrácia končí 3 dni (v piatok) pred začiatkom každého turnusu.

Po dohode je možné prihlásiť sa aj po tomto termíne.

Program trvá od 8.00 do 16.00. V prípade potreby je možné dieťa priviesť medzi 7.00 až 8.00, rovnako je možné vyzdvihnúť ho medzi 16: 00 až 17. 00. Program bude prebiehať v areáli zborových domov, prípadne v blízkom okolí vybraných obcí.

Strava je zabezpečená 3 x denne (desiata, obed, olovrant) v súlade so všetkými aktuálnymi hygienickými nariadeniami. Požiadavku na zdravotnú diétu je potrebné uviesť v návratke.

Spoločná autobusová doprava nie je zabezpečená.

Prípadné doplňujúce informácie poskytneme e-mailom na adrese tabory@remidia.sk alebo  telefonicky na čísle:  0902 714 183.

Tešíme sa na spoločné chvíle v tomto lete.

S úctou

Marika Géciová, riaditeľka RE-MI-DIA, n. o.

82502258_2000580560088854_1892362998639493120_n-300x300-1

Jarnú konferenciu reformovanej mládeže 2020

Nezaradené

Milý rodičia a priatelia,

keďže sme rozmýšľali nad tým, že by bolo pre mládežníkov a dorastencov fajn sa stretnúť okrem Letných Biblických táborov v Červenici aj niekedy počas roka, rozhodli sme sa, že po niekoľkých rokoch opäť zorganizujeme JKRM, takže: 
 
pozývame mládež, dorast a konfirmandov na Jarnú konferenciu reformovanej mládeže – JKRM, ktorá sa uskutoční druhý víkend jarných prázdnin v dňoch 6. – 8. marca 2020 (piatok až nedeľa) v priestoroch Základnej školy s materskou školou v Trhovišti.

Téma konferencie je „Kto som?“.

Konferencia je zameraná na dorast a mládež od 13 rokov.

Účastnícky poplatok pri online registrácii je 23 €, bez online registrácie je poplatok 28 €. Poplatok sa uhrádza v hotovosti na mieste.

Ubytovanie je zabezpečené v triedach na matracoch, je dôležitý vlastný spacák, strava je objednaná v školskej jedálni. Potrebné priniesť prezúvky, športovú obuv a oblečenie, Bibliu.

Na konferenciu nie je zabezpečená spoločná doprava!

Konferencia začína v piatok registráciou od 16:00 a končí v nedeľu obedom.

Online registračný formulár nájdete na www.registracia.remidia.sk

V prípade otázok nás kontaktujte e-mailom alebo telefonicky na 0902 714 183. 
Budeme radi ak pozvete aj svojich kamarátov alebo spolužiakov.