Zbierka Dobrý pastier v Pribeníku

Zbierka pre neziskovú organizáciu Dobrý pastier v Pribeníku

Milí bratia a sestry,

už niekoľko rokov podporujeme činnosť neziskovej organizácie Dobrý Pastier v Pribeníku, ktorá poskytuje prechodný domov pre opustené matky s deťmi. Zakladateľkou tejto neziskovej organizácie je reformovaná farárka Eva Szabóová Kozárová. Mamičkám a deťom okrem iného pomáha aj v posilnení ich viery a podáva aj duševnú pomoc.

Prevádzkovať takéto zariadenie nie je jednoduchá záležitosť a pravidelné finančné príspevky nepokrývajú všetky náklady.

Na základe uznesenia Správnej rady RE-MI-DIE, n. o. vyhlasujeme v našich cirkevných zboroch dobrovoľnú finančnú zbierku pre neziskovú organizáciu Dobrý Pastier v Pribeníku.

Vopred Vám ďakujeme za Vaše dary a ochotné srdcia pomáhať tým, ktorí sú odkázaní na pomoc druhých. Nech sú pre nás povzbudením i Ježišove slová: „Veru, hovorím vám: Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili.” (Matúš 25, 40)

Vaše finančné dary posielajte na číslo účtu: SK56 0900 0000 0004 8284 2103 najneskôr do 30.11.2020 a do správy pre prijímateľa uveďte „Dobrý Pastier“.