UK

Pomoc pre Ukrajinu

robert tigchelaar

Pomoc pre Ukrajinu

Milí bratia a sestry, drahí priatelia.

Ani nám nie je ľahostajná aktuálna situácia a utrpenie, v ktorom sa ocitla Ukrajina, naša susediaca krajina. Božie slovo nás vyzýva v liste Galatským 6, 2: „Jedni druhých bremená znášajte a tak naplníte zákon Kristov.“ RE-MI-DIA n. o. preto vyhlasuje zbierku na pomoc vojnou postihnutej Ukrajine. Zapojiť sa a pomôcť môžete v týchto oblastiach:

1. Finančná zbierka

Číslo účtu: SK56 0900 0000 0004 8284 2103

Správa pre prijímateľa: Zbierka pre Ukrajinu

Variabilný symbol: 2022

Cieľ: všetky finančné dary budú použité na zakúpenie potravín, hygienických potrieb a iných základných potrieb pre obyvateľov na Ukrajine a utečencov na našom území po konzultácii s inými organizáciami a zodpovednými osobami.

2. Potravinová zbierka a materiálna pomoc

Zbierka trvanlivých potravín (múka, cukor, ryža, strukoviny, cestoviny, olej, mlieko, konzervy, polievky, káva, čaj, piškóty, sušienky a iné).

Základné hygienické potreby (mydlo, šampón, zubná pasta, zubná kefka, hygienické vložky, prací prášok, vlhčené utierky, toaletný papier).
Detské plienky.
Základné voľne dostupné lieky.
Deky, prikrývky, obliečky, paplóny, spacáky, uteráky (všetko vyprané a vyžehlené).

Prosíme, ak je možné, aby ste svoje dary a príspevky dočasne uskladnili vo vašich zborových priestoroch. Postupne budeme vytvárať zberné a skladové miesta. V prípade potreby po dohode môžete priniesť svoje dary aj do reformované kostola v Michalovciach, kde sídli aj n. o.

3. Priestory pre dočasné či dlhodobejšie ubytovanie

Prosíme cirkevné zbory a jednotlivcov, aby nás kontaktovali v prípade voľných priestorov na ubytovanie pre prichádzajúcich utečencov. Naším cieľom je vytvorenie databázy miest na ubytovanie. Niektoré reformované cirkevné zbory už pripravujú zborové priestory na ubytovanie, ale časom bude potrebné stále viac miest.

Kontaktujte nás aj v príde, že viete o niekom, kto potrebuje ubytovanie alebo akúkoľvek pomoc už teraz.

4. Praktická pomoc

Vytvárame databázu dobrovoľníkov, koordinátorov zbierok, ľudí s možnosťou prevozu osôb či materiálnej pomoci. Ak máte možnosti a túžbu pomôcť aj takýmto spôsobom, kontaktujte nás e- mailom alebo telefonicky.

Kontaktujte nás, prosíme, aj v prípade Vašich konkrétnych návrhov, nápadov či možností pomoci.

Vopred ďakujeme za každú pomoc a prejavený súcit.

Nech Boží pokoj a požehnanie je so všetkými Vami,

s úctou

Marika Géciová
Riaditeľka RE-MI-DIA n.o.
t. č.: 0902714183, e-mail: remidia@remidia.sk

love

Dvojmesačník Remidia 2022

robert tigchelaar

ORGÁNY NEZISKOVEJ ORGANIZÁCIE

Milé sestry a bratia,

posielam Vám aktuálne oznamy:

Dvojmesačník Remidia 2022
Oznamujem Vám, že je možnosť objednať a predplatiť si dvojmesačník Remidia na rok 2022. Zmeny vo vašich objednávkach môžete nahlásiť do 31.1.2022. Na základe uznesenia Správnej rady n.o. sa cena za výtlačok zvyšuje na 0,50,- €.
V aktuálnych faktúrach je úhrada za dvojmesačník Remidia 2021. Faktúra za dvojmesačník na rok 2022 Vám bude doručená s prvým číslom.

Trvanlivá láska
V nasledujúcom týždni budeme odovzdávať zbierku potravín Trvanlivá láska. Ak sa Vaše cirkevné zbory zapojili do tejto zbierky a chcete to ďalej odovzdať prostredníctvom RE-Mi-DIE, prosím, aby ste ma kontaktovali, najlepšie hneď v pondelok 13.12.2021 e-mailom alebo telefonicky.

Klub pre mladých – online
Dňa 17.12.2021 sa o 18:00 uskutoční adventný predvianočný Klub pre mladých v online priestore. Viac informácií a link na prihlásenie nájdete v udalosti na facebooku na https://fb.me/e/TRvuUkPj

Prajem Vám pokojný adventný čas,

Marika Géciová

advent

Adventná potravinová zbierka | TRVANLIVÁ LÁSKA

robert tigchelaar

Milé sestry a bratia.

dávam Vám opäť do pozornosti aktuálne oznamy našej n.o. RE-MI-DIA
 
TRVANLIVÁ LÁSKA
Adventná potravinová zbierka
 
Ústredie diakonie Reformovanej kresťanskej cirkvi už tretíkrát organizuje adventnú potravinovú zbierku Trvanlivá láska pre sociálne slabých, do ktorej sa zapája aj naša n.o.
Kedy: 28.11 – 13.12.2021
Zbierame –  hodnota jedného balíka cca 10,- €
                 – trvanlivé potraviny
                  (múka, cukor, cestoviny, konzervy, káva, čaj, niečo sladké, vianočné)
                 – drogériu – tuhé mydlá, zubné pasty, detské plienky
 
Darovať môžete  aj  – deky, prikrývky, rukavice, čiapky, šály, vetrovky. (používané veci je potrebné vyprať)
 
Daruj vianočnú pohľadnicu
V rámci tejto zbierky sa môžu zapojiť aj deti, mládež alebo ktokoľvek má záujem, vytvorením vianočnej pohľadice s venovaním.
Pohľadnicu môžete vložiť do balíčka alebo ich rozdáme my pri odovzdávaní balíčkov.
 
V prípade, že máte nejaké otázky alebo sa chcete zapojiť do tejto zbierky, kontaktujte ma telefonicky na č. 0902714183 alebo e-mailom.
 
Vzdelávanie táborových vedúcich
Dňa 26.11.2021 sa o 18:00 uskutoční online vzdelávanie vedúcich Detských letných biblických táborov.
 Link sa pridá v deň vyučovania v udalosti na facebooku.
 
Reformovaný kalendár 2022
 
Reformovaný kalendár 2022 je už hotový a pripravený na distribúciu.  Cena za kus 6,- €.
Stále platí možnosť nahlásiť objednávky kalendára a iných publikácii do pondelka 22.11.2021.
 V prípade ak nebudú nahlásené zmeny, budem sa riadiť podľa minuloročných údajov.
Distribuovať sa bude v prvej polovici budúceho týždňa. Budem Vás telefonicky vopred kontaktovať.
 
Ďakujem Vám všetkým za pomoc a spoluprácu.
Prajem Vám požehnané dni.
 
S úctou
Marika Géciová
124184127_976035632879572_1998151158826220352_n

Adventná potravinová zbierka

robert tigchelaar

Registrácia pre dobrovoľníkov adventnej potravinovej zbierky organizovanej ÚD RKC na Slovensku, RE-MI-DIE n.o. a Cigánskej misii RKC.

Úlohou dobrovoľníkov v projekte bude realizácia zbierky v okolí kde pôsobia, pre osoby ohrozené chudobou a sociálnym vylúčením.

Dobrovoľníci budú prijímať, baliť a rozvážať potravinovú pomoc pre odkázaných.

Na základe získaných informácií vydá ÚD RKC na Slovensku preukaz diakonika alebo Potvrdenie o účasti oprávňujúci držiteľa zúčastniť sa tohto projektu.

Výzva adventnej potravinovej zbierky ÚDRKC na Slovensku vyhlasuje adventnú zbierku trvanlivých potravín v rámci ktorej hľadáme dobrovoľníkov z radov cirkevných zborov RKC na Slovensku. Úlohou dobrovoľníkov v projekte bude realizácia zbierky v okolí svojho cirkevného zboru pre osoby ohrozené chudobou a sociálnym vylúčením.

Dobrovoľníci budú prijímať, baliť a rozvážať potravinovú pomoc pre odkázaných.
Podmienkou registrovaných dobrovoľníkov bude účasť online školenia, na ktorom pracovníci ÚD RKC, RE-MI-DII a Cigánskej misii vysvetlia priebeh, podmienky a pravidlá týkajúce sa zbierky.

Zapojené osoby dostanú od ÚD RKC preukaz diakonika alebo Potvrdenie o účasti v prípade že nebudú z radov RKC na Slovensku, ktorým sa budú môcť preukázať že vykonávajú dobrovoľnícku, charitatívnu činnosť.

Spôsoby zapojenia do zbierky:

 Účasť ako dobrovoľník.
 Dodanie trvanlivých potravín do zberných miest v hodnote 10 eur do jedného balíka.
 Peňažný dar v hodnote 10 eur na číslo účtu ÚD RKC na Slovensku: SK15 0200 0000 0025 4004 5751.

Komu budú potravinové balíky odovzdané?

Rodinám v núdzi, ktoré zaregistrovaní dobrovoľníci a duchovný cirkevných zborov odporučia
Rodinám, ktoré navrhne Rómska misia RKC na Slovensku, RE-MI-DIA a ÚD RKC na Slovensku

Čo má obsahovať krabica?

Krabica môže obsahovať: múku, cukor, cestoviny, ryžu, olej, konzervu, čaj, fazule, strukoviny.

Ďakujeme, že myslíte aj na tých, ktorí majú nejaký druh potravinovej alergie.

Priebeh zbierky:
Od 01.11.2020 – do 15.11.2020 registrácia dobrovoľníkov
Od 16.11.2020 – do 22.11.2020 online školenie a sieťovanie subjektov zapojených do programu

Od 23.11.2020 – do 07.12.2020 zber trvanlivých potravín v zberných centrách
Od 08.12.2020 – do 22.12.2020 rozvoz potravín do rodín a odkázaným osobám
Od.23.12.2020 – do 08.01.2021 vyhodnotenie projektu

Registrácia:
Dobrovoľníci sa registrujú vyplnením dotazníka na facebookovej stránke ÚD RKC na Slovensku alebo na webovej stránke www.refdiakonia.sk, kde budä do 23. 11.2020 zverejnené zberné miesta.

2020-05-21 20_52_44-Elementor _ Klub pre mladých _ Apr 10, 2020

Klub pre mladých – Čo mám robiť?

werwer

Zbierka Dobrý pastier v Pribeníku

robert tigchelaar

Zbierka pre neziskovú organizáciu Dobrý pastier v Pribeníku

Milí bratia a sestry,

už niekoľko rokov podporujeme činnosť neziskovej organizácie Dobrý Pastier v Pribeníku, ktorá poskytuje prechodný domov pre opustené matky s deťmi. Zakladateľkou tejto neziskovej organizácie je reformovaná farárka Eva Szabóová Kozárová. Mamičkám a deťom okrem iného pomáha aj v posilnení ich viery a podáva aj duševnú pomoc.

Prevádzkovať takéto zariadenie nie je jednoduchá záležitosť a pravidelné finančné príspevky nepokrývajú všetky náklady.

Na základe uznesenia Správnej rady RE-MI-DIE, n. o. vyhlasujeme v našich cirkevných zboroch dobrovoľnú finančnú zbierku pre neziskovú organizáciu Dobrý Pastier v Pribeníku.

Vopred Vám ďakujeme za Vaše dary a ochotné srdcia pomáhať tým, ktorí sú odkázaní na pomoc druhých. Nech sú pre nás povzbudením i Ježišove slová: „Veru, hovorím vám: Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili.” (Matúš 25, 40)

Vaše finančné dary posielajte na číslo účtu: SK56 0900 0000 0004 8284 2103 najneskôr do 30.11.2020 a do správy pre prijímateľa uveďte „Dobrý Pastier“.

image

Ponuka publikácie Žaltár

robert tigchelaar

Ponuka publikácie Žaltár

Naša nezisková organizácia vydala publikáciu s názvom Švetoho Dávida kráľa a proroka sto i pedzešác Žoltári. Ide o prepis žaltára (Žalmy) z roku 1752, ktorý je doplnený dejinami reformovanej cirkvi v Užskej stolici v 16. až 18. storočí.

Autorom publikácie je PhDr. Vavrinec Žeňuch. Žaltár z roku 1752 bol prvou tlačenou časťou Biblie v slovenčine. Tento prvý preklad pochádza práve z prostredia reformovanej cirkvi.

Cena za kus je 10 €. Kniha je v tvrdej väzbe.

Knihu si môžete objednať prostredníctvom duchovných vo vašich cirkevných zboroch, alebo na e-mailovej adrese: remidia@remidia.sk.

2020-05-21 20_55_20-#1 - Začíname - YouTube

Klub pre mladých | Apr 28, 2020

2020-05-21 20_52_44-Elementor _ Klub pre mladých _ Apr 10, 2020

Klub pre mladých | Apr 10, 2020

82502258_2000580560088854_1892362998639493120_n-300x300-1

Jarnú konferenciu reformovanej mládeže 2020

robert tigchelaar

Milý rodičia a priatelia,

keďže sme rozmýšľali nad tým, že by bolo pre mládežníkov a dorastencov fajn sa stretnúť okrem Letných Biblických táborov v Červenici aj niekedy počas roka, rozhodli sme sa, že po niekoľkých rokoch opäť zorganizujeme JKRM, takže: 
 
pozývame mládež, dorast a konfirmandov na Jarnú konferenciu reformovanej mládeže – JKRM, ktorá sa uskutoční druhý víkend jarných prázdnin v dňoch 6. – 8. marca 2020 (piatok až nedeľa) v priestoroch Základnej školy s materskou školou v Trhovišti.

Téma konferencie je „Kto som?“.

Konferencia je zameraná na dorast a mládež od 13 rokov.

Účastnícky poplatok pri online registrácii je 23 €, bez online registrácie je poplatok 28 €. Poplatok sa uhrádza v hotovosti na mieste.

Ubytovanie je zabezpečené v triedach na matracoch, je dôležitý vlastný spacák, strava je objednaná v školskej jedálni. Potrebné priniesť prezúvky, športovú obuv a oblečenie, Bibliu.

Na konferenciu nie je zabezpečená spoločná doprava!

Konferencia začína v piatok registráciou od 16:00 a končí v nedeľu obedom.

Online registračný formulár nájdete na www.registracia.remidia.sk

V prípade otázok nás kontaktujte e-mailom alebo telefonicky na 0902 714 183. 
Budeme radi ak pozvete aj svojich kamarátov alebo spolužiakov.