Vianočné mládežnícke bohoslužby

Milí priatelia,

Vianoce sa blížia, a tak ako je to v Košiciach zvykom, aj tento rok sa budú konať predvianočné mládežnícke bohoslužby v Reformovanom kostole na Hrnčiarskej 9.
Slovom a príbehmi zo života sa s nami podelí pán farár Varga zo zboru z Moldavy nad Bodvou.
Verím, že tieto bohoslužby nás povedú k tomu, aby sme adventný čas, ako aj samotné Vianoce prežívali inak, aby podstata Vianoc bola iná 🙂
Pozvite aj svojich priateľov, nech spoločne vieme chváliť Boha za Jeho obrovskú milosť voči nám. 🙂

Prajem Vám požehnaný adventný čas.